Gebouw

Elk goed idee heeft een fysieke plek nodig. De Afbramerij is die plek. Het gebouw is één van de 7 rijksmonumenten op het Cité Industrielle in Ulft. Het kan met recht een van de oudste en langst in gebruik genomen industrieterreinen van Nederland worden genoemd. Het Cité Industrielle is onderdeel van het DRU Industriepark. Voor dit park is een gebiedsvisie opgesteld. Zo staan plannen in een groter kader (zie ook www.dru-industriepark.nl).

Functie

De Afbramerij is een gebouw van zo’n 2400 m2. Hier werden de bramen of baarden van het metaal met vijl of beitel afgewerkt, ook wel afbramen genoemd.

De Afbramerij gaat ruimte bieden aan unieke activiteiten. Daarnaast wordt het een voorbeeld van duurzaam herbestemmen van monumenten. Door onder andere slimme dingen te combineren, door goed geïsoleerde dozen in de bestaande ruimte te plaatsen en door goed gebruik te maken van natuurlijke kansen in het gebouw gaan hier betere dingen gebeuren.

MASTERPLAN INTERIEUR

Op 7 november 2012 is het Masterplan Interieur vastgesteld. Dit masterplan vormt het uitgangspunt voor uitwerking
van de ontwerpen en realisatie van de publiekspresentaties. In dit document vindt u allereerst een korte uiteenzetting
van de voorgeschiedenis van de plannen en een schets van de betrokkenheid van de verschillende partijen. Vervolgens wordt uitgelegd wat voor een plek de Afbramerij moet worden, waarna dit idee uitgewerkt is tot ruimtelijke en inhoudelijke voorstellen. Uw inbreng om deze voorstellen verder vorm te geven, is welkom: info@deafbramerij.nl.

Interview Hier groeit iets moois
Echt Achterhoek

In de Afbramerij vindt ruim 2400 m² fabriek een herbestemming, passend bij de initiatieven die in de Achterhoek ontstaan om samen te werken, inzichten te delen en voor een gezamenlijke aanpak te kiezen om daarmee gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het is het resultaat dat telt.

 

Samen met partners uit het onderwijs zoals de Bedrijfstakschool Anton Tijdink, het ROC Graafschap College, Iselinge Hogeschool, uit de ondernemingen zoals het Achterhoeks Centrum voor Technologie en Industrie Belang Oude IJssel, en uit de kunst- en cultuursector zoals KunstenaarsCollectief Breekijzer, het Nederlands IJzermuseum en de oudheidkundige vereniging en particuliere ambachtsmensen, worden in de Afbramerij concrete plannen uitgewerkt. Die plannen moeten meer doelen dienen en het antwoord geven op actuele maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan:

 

  • Hoe houden wij het platteland vitaal?
  • Hoe blijven wij als regio aantrekkelijk, rekening houdend met economische en demografische ontwikkelingen?
  • Hoe zorgen wij voor de verbetering van de instroom in techniek?
  • Hoe sluiten we aan bij de denkwereld van kinderen en jongeren?
  • Hoe profileren wij het Gelders industrieel erfgoed, hoe kan het verbonden worden met elkaar en hoe wordt het geheel toegankelijker en interessanter voor een breed publiek?
  • Hoe en waarvoor kunnen bedrijven de krachten bundelen?

 

In de Afbramerij wordt het podium ontwikkeld voor deze gezamenlijke afstemming. Het wordt een centrum waar –in de symboliek van het gebouw– de vonken van af spatten. Het is een plek waar cultureel erfgoed, kunst, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden, een plek die offline met online verbindt. Kennis delen en etaleren, klassieke patronen doorbreken, met als doel een nieuw inzicht, een verrassende invalshoek, een andere aanpak. Niet meer alleen een tentoonstellingsruimte, niet meer alleen een instructielokaal, niet meer alleen een werkplaats voor kunstenaars, niet alleen een smederij, niet alleen een medialab, niet alleen een bedrijvenloket, niet alleen workshops.

 

Maar laat het vooral een ruimte zijn waar veel mogelijk is rond het gemeenschappelijke belang van partners en burgers. Laat daar langs verschillende wegen de interesse van jongeren in techniek oplaaien. Zeker in deze streek met high-techbedrijven waarvoor het belangrijk is om technisch personeel te blijven werven en vast te houden. Het prikkelen van de interesse voor hoogwaardig vakmanschap, ambacht en –innovatieve– techniek gebeurt niet alleen door het fysiek zichtbaar (smederij en de historische collectie) en interactief te maken, maar ook de virtuele wereld vervult een belangrijke rol; games, films en video, sociale netwerken, blogs en andere nieuwe mediatechnieken bieden tal van aanknopingspunten.

 

In de Afbramerij wordt het podium ontwikkeld voor deze gezamenlijke afstemming. Het wordt een centrum waar –in de symboliek van het gebouw– de vonken van af spatten. Het is een plek waar cultureel erfgoed, kunst, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden, een plek die offline met online verbindt. Kennis delen en etaleren, klassieke patronen doorbreken, met als doel een nieuw inzicht, een verrassende invalshoek, een andere aanpak. Niet meer alleen een tentoonstellingsruimte, niet meer alleen een instructielokaal, niet meer alleen een werkplaats voor kunstenaars, niet alleen een smederij, niet alleen een medialab, niet alleen een bedrijvenloket, niet alleen workshops.

 

Maar laat het vooral een ruimte zijn waar veel mogelijk is rond het gemeenschappelijke belang van partners en burgers. Laat daar langs verschillende wegen de interesse van jongeren in techniek oplaaien. Zeker in deze streek met high-techbedrijven waarvoor het belangrijk is om technisch personeel te blijven werven en vast te houden. Het prikkelen van de interesse voor hoogwaardig vakmanschap, ambacht en –innovatieve– techniek gebeurt niet alleen door het fysiek zichtbaar (smederij en de historische collectie) en interactief te maken, maar ook de virtuele wereld vervult een belangrijke rol; games, films en video, sociale netwerken, blogs en andere nieuwe mediatechnieken bieden tal van aanknopingspunten.