Er gebeurt veel in de Achterhoek. Ontwikkelingen zijn van groot belang om deze regio als werk-, woon- en leefgebied vitaal en aantrekkelijk te houden. Een spil in ontwikkelingen is nodig. Investeren in verbindende elementen als cultuur, verhalen, crossmedia, kennis, jongeren, hightech, innovatieve maakindustrie en ambacht & vakmanschap, geeft de juiste noodzakelijke, krachtige impuls voor een duurzame toekomst.

 

De Afbramerij wil vernieuwend en aanvullend zijn ten opzichte van andere initiatieven. Wanneer er in de Afbramerij iets gebeurt wat er al is, schiet het haar doel voorbij. Er moet behoefte zijn… een gedeelde behoefte. De wens moet er zijn om platform te hebben om continu activiteiten te maken. De activiteiten en belangen van de Achterhoek dienen daarbij voortdurend op elkaar afgestemd worden.


Daarom is het belangrijk om te verbinden. En verbindingen liggen er vanuit organisaties als de Coöperatie en ECHT Achterhoek. Zo is één van de belangen van ECHT Achterhoek om ondernemers die technologisch en/of organisatorisch nieuwe wegen inslaan vooruit te helpen. De Coöperatie stimuleert de kruisbestuiving tussen alle maatschappelijke geledingen, om innovatief denken en een creatieve aanpak. Schouder aan schouder kom je tot nieuwe, slimme, onverwachte oplossingen. Zie ook www.echtachterhoek.nl en www.regio-achterhoek.nl

Interview Hier groeit iets moois
Echt Achterhoek

In de Afbramerij vindt ruim 2400 m² fabriek een herbestemming, passend bij de initiatieven die in de Achterhoek ontstaan om samen te werken, inzichten te delen en voor een gezamenlijke aanpak te kiezen om daarmee gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het is het resultaat dat telt.

 

Samen met partners uit het onderwijs zoals de Bedrijfstakschool Anton Tijdink, het ROC Graafschap College, Iselinge Hogeschool, uit de ondernemingen zoals het Achterhoeks Centrum voor Technologie en Industrie Belang Oude IJssel, en uit de kunst- en cultuursector zoals KunstenaarsCollectief Breekijzer, het Nederlands IJzermuseum en de oudheidkundige vereniging en particuliere ambachtsmensen, worden in de Afbramerij concrete plannen uitgewerkt. Die plannen moeten meer doelen dienen en het antwoord geven op actuele maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan:

 

  • Hoe houden wij het platteland vitaal?
  • Hoe blijven wij als regio aantrekkelijk, rekening houdend met economische en demografische ontwikkelingen?
  • Hoe zorgen wij voor de verbetering van de instroom in techniek?
  • Hoe sluiten we aan bij de denkwereld van kinderen en jongeren?
  • Hoe profileren wij het Gelders industrieel erfgoed, hoe kan het verbonden worden met elkaar en hoe wordt het geheel toegankelijker en interessanter voor een breed publiek?
  • Hoe en waarvoor kunnen bedrijven de krachten bundelen?

 

In de Afbramerij wordt het podium ontwikkeld voor deze gezamenlijke afstemming. Het wordt een centrum waar –in de symboliek van het gebouw– de vonken van af spatten. Het is een plek waar cultureel erfgoed, kunst, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden, een plek die offline met online verbindt. Kennis delen en etaleren, klassieke patronen doorbreken, met als doel een nieuw inzicht, een verrassende invalshoek, een andere aanpak. Niet meer alleen een tentoonstellingsruimte, niet meer alleen een instructielokaal, niet meer alleen een werkplaats voor kunstenaars, niet alleen een smederij, niet alleen een medialab, niet alleen een bedrijvenloket, niet alleen workshops.

 

Maar laat het vooral een ruimte zijn waar veel mogelijk is rond het gemeenschappelijke belang van partners en burgers. Laat daar langs verschillende wegen de interesse van jongeren in techniek oplaaien. Zeker in deze streek met high-techbedrijven waarvoor het belangrijk is om technisch personeel te blijven werven en vast te houden. Het prikkelen van de interesse voor hoogwaardig vakmanschap, ambacht en –innovatieve– techniek gebeurt niet alleen door het fysiek zichtbaar (smederij en de historische collectie) en interactief te maken, maar ook de virtuele wereld vervult een belangrijke rol; games, films en video, sociale netwerken, blogs en andere nieuwe mediatechnieken bieden tal van aanknopingspunten.

 

In de Afbramerij wordt het podium ontwikkeld voor deze gezamenlijke afstemming. Het wordt een centrum waar –in de symboliek van het gebouw– de vonken van af spatten. Het is een plek waar cultureel erfgoed, kunst, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden, een plek die offline met online verbindt. Kennis delen en etaleren, klassieke patronen doorbreken, met als doel een nieuw inzicht, een verrassende invalshoek, een andere aanpak. Niet meer alleen een tentoonstellingsruimte, niet meer alleen een instructielokaal, niet meer alleen een werkplaats voor kunstenaars, niet alleen een smederij, niet alleen een medialab, niet alleen een bedrijvenloket, niet alleen workshops.

 

Maar laat het vooral een ruimte zijn waar veel mogelijk is rond het gemeenschappelijke belang van partners en burgers. Laat daar langs verschillende wegen de interesse van jongeren in techniek oplaaien. Zeker in deze streek met high-techbedrijven waarvoor het belangrijk is om technisch personeel te blijven werven en vast te houden. Het prikkelen van de interesse voor hoogwaardig vakmanschap, ambacht en –innovatieve– techniek gebeurt niet alleen door het fysiek zichtbaar (smederij en de historische collectie) en interactief te maken, maar ook de virtuele wereld vervult een belangrijke rol; games, films en video, sociale netwerken, blogs en andere nieuwe mediatechnieken bieden tal van aanknopingspunten.